Tapu Sicil Müdürlüğü | T.C. Çatalca Kaymakamlığı

Tapu Sicil Müdürlüğü
18 Ekim 2012 11:20 0 Comments
Kurum Adı Çatalca Tapu Sicil Müdürlüğü
Kurum Amiri HÜSEYİN YAZGAN
Kurumun Çalışmaları Tapu Hizmetleri
Kurumun Birimleri Tapu Sicil Müdürlüğü – Servis
Kurumun Toplam
Personel Sayısı
12
Kurumdan Vatandaşın
Yararlanacağı Hizmetler
Gayrimenkullerin sicilini tutar, ayrıca Gerçek ve Tüzel kişilerin tapu işlemleri ile ilgili sorunlarını giderir.
Kurumun Tanıtımı Gayrimenkule yönelik bütün işlemleri sonuçlandırmak ve Takbis ortamında en hızlı ve doğru bir şekilde hizmet vermek.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres Kaleiçi Mah. Münif Sevi Cd. Hükümet Konağı No:1 Çatalca/İSTANBUL
Telefon 0212 395 18 19
Fax 0212 789 15 35
E-Posta catalca-tsm@tkgm.gov.tr
Web

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği İstemi Başvuru: 15 dk. İşlem: 30 dk.
2 Satış Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
3 İpotek Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
4 Terkin işlemleri (ipotek) Başvuru: 15 dk. İşlem: 30 dk.
5 Mirasın intikali Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
6 Kat irtifakı tesisi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
7 Cins tashihi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
8 Kamulaştırma Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
9 Düzeltme Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
10 Ayırma (ifraz) Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
11 Kooperatiflerde ferdileşme Başvuru: 15 dk. İşlem: 4 sa.
12 Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
13 Elbirliği halinde mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 4 sa.
14 Birleştirme (tevhit) Başvuru: 15 dk. İşlem: 4 sa.
15 Şerhler sütnunda belirtme Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
16 Kat mülkiyeti tesisi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
17 Beyanlar sütununda belirtme Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
18 Tahsis işlemleri Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
19 Trampa Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
20 Taksim (paylaşma) Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
21 Aile konut şerhi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
22 Bağış Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
23 Ölünceye kadar bakma akdi sözleşmesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 4 sa.
24 Kira sözleşmesinin şerhi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
25 Kat irtifakının sona ermesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
26 İntifa hakkı tesisi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
27 Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve satış vaadi sözleşmesinin şerhi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
28 İrtifak hakkı Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
29 Kat karşılığı temlik Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
30 Geçit hakkı tesisi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
31 Vasiyetnamenin tenfizi işlemi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
32 Kat mülkiyetinin sona ermesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
33 Eklentinin yazımı (teferruat) Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
34 Yönetim planı eklenmesi ve değiştirilmesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
35 Üst hakkı tesisi (inşaat hakkı) Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
36 Ticaret şirketlerine ayni sermaye konulması suretiyle tescil Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
37 Finansal kiralama (leasing) sözleşmesi belirtmesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
38 Kat mülkiyeti kurulu, taşınmazlarda kat ilavesi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
39 Devra mülk hakkı tesisi Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
40 Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili Başvuru: 15 dk. İşlem: 8 sa.
41 Vakfa özgülenen malların tescili Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.
42 Sözleşmeden doğan; şufa (ön alım),iştifa (alım),vefa (geri alım) hakkı şerhi Başvuru: 15 dk. İşlem: 2 sa.

İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

SATIŞ BAŞVURU İÇİN

1- Satıcı ve alıcının nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri (Kimliklerdeki resim kişiyi tanımaya yarayacak şekilde ve yıpranmamış olmalıdır. Aksi halde nüfus müdürlüğünden çıkartılacak yeni nüfus cüzdanıyla müracaat edilmesi)

2-İşlem taraflardan birinin veya her ikisinin vermiş olduğu vekaletname ile yapılıyorsa , vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir sureti ve vekilin vesikalık fotoğrafı

3- Taraflardan biri veya her ikisi şirket ise ticaret sicil memurluğundan cari yıl içinde alınmış yetki belgesi aslı ve imza sirküsü aslı veya noter tasdikli aslı gibidir sureti

4- Satıcının belediyeden emlak beyan değeri getirmesi

5- Satıcının 1 (bir) adet alıcının 2 (iki) adet son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık ve rötuş yapılmamış fotoğrafı (şirket temsilciliklerinden resim istenmez)

6- Sabah mesai başladığında numaratörden TC nosu girilerek sıra numarası alınması

7- Aktif bir cep telefonu bulundurulması

8- İşlemlerin cep telefonuna gelecek olan mesajlarla yönlendirileceğinin dikkate alınması

İNTİKAL BAŞVURUSU İÇİN

1- Mirasçılık belgesi aslı (noterden veya sulh hukuk mahkemesinden)

2- Paylı mülkiyet yapılacaksa mirasçıların nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri (kimliklerdeki resim kişiyi tanımaya yarayacak şekilde ve yıpranmamış olmalıdır. Aksi halde nüfus müdürlüğünden yeni nüfus cüzdanı çıkartılarak müracaat edilmesi)

3- Elbirliği halinde yapılacaksa bir mirasçının nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi ve resim

4- Vergi dairesinden veraset intikal ilişiği yazısı

5-  Belediyeden emlak beyan değeri

6- Sabah mesai başladığında numaratörden TC nosu girilerek sıra numarası alınması

7- Aktif bir cep telefonu bulundurulması

8- İşlemlerin cep telefonuna gelecek olan mesajlarla yönlendirileceğinin dikkate alınması

İPOTEK

1- İpotek borçlusu ve ve ipotek alıcısının nüfus cuzdanı asılları ve fotokopileri (kimliklerdeki resim kişiyi tanımaya yarayacak şekilde ve yıpranmamış olmalıdır. Aksi halde nüfus müdürlüğünden yeni nüfus cüzdanı çıkartılarak müracaat edilmesi)

2- İşlem taraflardan birinin veya her ikisinin vermiş olduğu vekaletname ile yapılıyorsa , vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir sureti ve vekilin vesikalık fotoğrafı

3- 1 (bir) adet alıcının 2 (iki) adet son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık ve rötuş yapılmamış fotoğrafı

4- Sabah mesai başladığında numaratörden TC nosu girilerek sıra numarası alınması

5- Aktif bir cep telefonu bulundurulması

6- İşlemlerin cep telefonuna gelecek olan mesajlarla yönlendirileceğinin dikkate alınması

 
Bu sayfa 21056 defa görüntülendi