Emniyet Müdürlüğü | T.C. Çatalca Kaymakamlığı

Emniyet Müdürlüğü
18 Ekim 2012 11:20 0 Comments
IMG_5981 (3)

Kurum Adı Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kurum Amiri Kamil YILDIRIM
Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
4. Sınıf Emniyet Müdürü
Kurumun Çalışmaları -
Kurumun Birimleri 1.Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ,
2.Çatalca Polis Merkezi,
Kurumun Toplam Personel Sayısı    116 kişi
Kurumdan VatandaşınYararlanacağı Hizmetler 
1.İlçe Emniyet Müdürlüğü :   Pasaport, Ehliyet,Ruhsat ve Trafik İşlemleri
2.Çatalca Polis Merkezi :   Adli İşlemler
Kurumun Tanıtımı Çatalca halkımızın huzuru için canımız
pahasına 7gün 24 saat hizmet vermektedir
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres Ferhatpaşa Mah. Atatürk Caddesi No:86Çatalca / İSTANBUL
Telefon 0 212 789 10 50 – 0 212 789 15 10
Fax 0 212 789 15 12
E-Posta catalca@iem.gov.tr
Web www.iem.gov.tr

 

 

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

SİLAH TAMİR YERİ              AÇMA RUHSATI

Silah Tamir Yeri Açma Sınavını kazanan şahıslar işyeri açmak istediklerinde:1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (İlk defa sınava girenler, ruhsatını yeniletenler veya bir süre ara vermiş tekrar aynı yapacaklar işyerini başka bir adrese nakledenler dilekçelerini detaylı bir şekilde yazarak, iş ve ikamet adreslerini ile telefon numaralarını belirteceklerdir.)2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak),3-Sağlık Raporu (“Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” şeklinde Heyet Raporu alınacak.)4-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak)  (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )5-Tapu fotokopisi (2) adet6- Noter huzurunda mal sahibi ile yapılmış kira kontratı aslı. (Kira kontratına kiralanan yerin ne amaçla kullanılacağı örneğin Silah Tamir Dükkânı olarak kullanılacaktır şeklinde yazılacaktır.)7-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı, (Yazı ile şubeden soruluyor.)8-Ruhsatın aslı.(Yenilemede), İşyeri Tahkikatı yaptırılır.(Çelik kasa, kroki ve noter tasdikli defter.)9-Örnek–5 Şube tarafından yapılır.10-En az 200 sayfalık noter tasdikli Silah Tamir Kayıt Defteri.11-Şirket bünyesinde faaliyet göstermek isteniyorsa;

a-Şirket Yönetim Kurulunun Noter Tasdikli Kararı.

b-Şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü. (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )

c-Ticari sicil gazetesi fotokopisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HAFTA

 

        

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

2

MERMİ SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak),Sağlık Raporu  (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi3-Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına sağlık raporu)4-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))5-8 adet vesikalık resim6-İşyerine ait (2) adet Tapu Fotokopisi. Mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  Av Bayiliği için )7-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı.  (Üst yazı şubeden yazılıyor.)8-Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521, 5729, 6551 ve 6136 Sayılı Kanun Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname)8-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi. (aslı ya da noter tastikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası ile poliçeye Riziko adresi olarak işyerinin adresi de yazdırılacaktır.)9-İtfaiye Raporu (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)10-İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır.

1 HAFTA

    

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

3

 

 

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI SINAVI

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirmesi gerekir.),                                                                                           2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak), 3-Sağlık Raporu (“Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” şeklinde Heyet Raporu alınacak.),                                                                                                      4-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak), (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )5-Örnek –5 Şube tarafından yapılır.,                                                                                           6-4 adet Vesikalık Resim,                                                                                                    7-Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüşü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir.

 

 

1 HAFTA

 

4

KAYIP PATLAYICI MADDE İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ

01-Belgenin kayıp olduğuna dair İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.02-Mahalli gazeteye ruhsatın kayıp olduğuna dair verilen ilanın bulunduğu gazete aslı 1 HAFTA

5

PATLAYICI MADDE DEVİR İŞLEMLERİ

1-Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçeleri.2-Devir edecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı.3-Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı.4-Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.

1 HAFT

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

6

AV MALZEMELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİN BELGESİ

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe). (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Önlü arkalı okunaklı olacak)3-Sağlık Raporu(Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına sağlık raporu)4-Adli Sicil Belgesi (Arşiv kaydı ile birlikte alınacak) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )5-6 adet vesikalık resim6-İşyerine ait (2) adet Tapu Fotokopisi7-Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  Av Bayiliği için )8-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı( Üst yazı şubeden yazılıyor.)9-Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521, 5729 ve 6551 Sayılı Kanun Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname)10-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi(aslı ya da noter tasdikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası ile poliçeye Riziko adresi olarak işyerinin adresi de yazdırılacaktır.)11-İtfaiye Raporu(İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)12-Örnek-5

13-İşyeri Tahkikatı(İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır. 

14-Mesul müdür var ise mesul müdürlük vekaleti, sözleşmesi, taahhütnamesi ve mesul müdür

 

1 HAFTA

 

         

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

7

AV MALZEMELERİ SATICILIK  (BAYİLİK)  BELGESİ

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe.), (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak),Sağlık Kurulu Raporu (Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu),3-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak), (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )4-4-adet vesikalık resim,5-Tapu Fotokopisi (2) adet ve Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. Ya da noter tasdiklisi. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı özellikle Av Bayiliği için yazılacak),6-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı.  (Tapu fotokopisi gelince yazı yazılacak)7-,Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521 VE 5729 Sayılı Kanun Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütnamesi),8-Mesul Müdür Sözleşmesi Mesul müdüre şirket yada şahıs tarafından verilen Noter Vekaleti ile bu vekalete istinaden mesul müdürün vermiş olduğu Mesul müdür Taahhütnamesi ile Mesul Müdürün tahkikat evrakları (Mesul müdür görevlendirenlerde istenecek),9-Örnek -5 Şube tarafından yaptırılır.10-İşyeri Tahkikatı : (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri tahkikatı basit krokisi gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır ayrıca; İstanbul B.Şehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Raporu aldırılır.),11-İtfaiye Raporu: (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)  

1 HAFTA

 

            

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

8

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ

01-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.(Satış İzin Belgesi talebinde bulunan şirket ya da şahısların Tüzüğün 113’üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği başvuru dilekçesi- Şirket ise noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicil gazetesi dilekçeye eklenecek.)02-Depolama İzin Belgesi-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.03-Vekâlet-Taahhütname (Patlayıcı Maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek.)04-Patlayıcı Madde Beyannamesi (Şubeden temin edilecek –Beyanname ile ilgili Şirket yada şahsın vergi Dairesinden aldığı 2 TL.karşılığı makbuz)05-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı yada noter tasdiklisi. Riziko adresi; (Faaliyet gösterilen yer), faaliyetin konusu; (patlayıcı madde nakli ve kullanımı) şeklinde belirtilerek, Patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı (2) adet araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçla nakledilecektir.Şirket yetkilisi/yetkililerinin Tahkikat Evrakları6-Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu-heyet raporu  (Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.) Not: şirket yetkililerinden istenmez, sadece ruhsat sorumluları ve ateşleyiciler verecek7- Adli Sicil ve arşiv kaydı. (savcılıklardan temin edilir, varsa suç kaydı, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek). (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )8-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( nüfus cüzdanının aslı görülmesi zorunludur)9- 5 Adet Resim (Patlayıcı Madde ruhsat sorumluları) 1 HAFTA 

 

 


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

9

PROTEKNİK MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİN BELGESİ

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (müracaatçı şirket ise dilekçeyi, şirketi sirkülerde imzaya yetkili şahıs imzalayacak)Ayrıca; Şirket ise şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicili gazetesi fotokopisi dilekçeye eklenecektir.2–Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  proteknik madde satışı için )3-İşyerine ait (2) adet Tapu fotokopisi (Tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne yazı yazılıyor.(Üst yazı şubeden yazılıyor.)4-Depo Muvafakat namesi (Noterden-şirket veya şahsın depo muvafakatini aldığı depo yetkilisi ile noterden yaptıracakları belgedir.)5-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Aslı ya da noter tasdiklisi) Riziko adresi; “Şirketin faaliyet göstereceği işyeri adresi”, faaliyetin konusu; “patlayıcı madde satış, depolama ve nakli” şeklinde belirtilecek olup patlayıcı maddelerin satın alınıp naklinin yapılacağı en az iki tane araç plakası da poliçeye yazdırılacak, bu araçlar ile nakiller yapılacaktır.6-Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi noterden verecek örneği şubeden temin edilebilir.) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )7-İtfaiye Raporu (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)8-İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır.Şirket Mesul Müdür yani ruhsat sorumlusu atamış ise;9-Noter Vekâletnamesi (Örneğini Şubeden temin edecek- şirket yetkilisinin mesul müdüre vermiş olduğu noter vekaleti.)10-Noter Taahhütnamesi (Örneğini Şubeden temin edecek-Mesul Müdürün yapacağı iş ile ilgili noterden vereceği taahhütnamedir.)

11- İşyeri Tahkikatı ve İtfaiye Raporu: (İşyerinde faaliyet gösterilmesinde asayiş, can ve mal güvenliği bakımından tehlike olup olmadığına dair mahalli zabıta tahkikatı yaptırılır.

Şirket yetkilisi – şahıs  ve  görevlendirilecek Mesul Müdürün

12- T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi. (önlü arkalı)

13- Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu  (Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.)

14- Adli Sicil Belgesi (Arşiv kaydı ile birlikte) suç kaydı varsa, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )

 

15- 5 adet Resim (Patlayıcı Madde Sorumluları için) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.)

 

     1 HAFTA 

 

10

PROTEKNİK MADDE İTHAL İZİN BELGESİ

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (İthal edilecek Ülkenin, yabancı firmanın, giriş yapacağı Gümrük Kapısının, Havayolu-Karayolu Deniz ve Tren yolunun, kaç seferde ithal edileceğinin ve ne kadar malzeme ithal edileceğinin dilekçede açıkça belirtmesi gerekir. (Dilekçeye noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicil gazetesi eklenecektir.)2-Beyanname ve Vergi Dairesi Dekontu.(Şirket yada şahsın kayıtlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünden 2 YTL.lık para karşılığı makbuz)3-Proforma (Teklif) fatura aslı ya da noter tasdiklisi.4-Proforma fatura Türkçe tercümesi aslı ya da noter tasdiklisi.5-İthal edilecek ürün ile ilgili ruhsat sorumlusu ve mesul müdür tarafından verilmiş noter taahhütnamesi(Taahhütnamede faturanın tarihi ve sayısı belirtilecektir.)6-İthal edilecek mala ait Menşei şahadetnamesi. (aslı ya da noter tasdiklisi)7-Menşei şahadetnamesi Yeminli Bürodan Türkçe Tercümesi.8-Proteknik Maddeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi fotokopisi. (Noter ya da Şubeden tastiklenecek)9-Depo Muvafakat namesi (Aslı yada noter tasdiklisi)10-Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdiklisi (Ticaret Sicilinde bu tür maddelerin ithalatçısı olduğunu belirtmesi gerekir)12-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçe aslı ya da noter tasdiklisi,Patlayıcı Maddelerin depolanacağı yer Riziko adresi;, faaliyetin konusu; “patlayıcı madde nakli, satışı ve depolanması” şeklinde belirtilerek, Patlayıcıların satın alınıp naklinin yapılacağı en az iki tane araç plakası da poliçeye yazdırılacak, bu araçlar ile nakiller yapılacaktır       1 HAFTA

 

          

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

11

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ

01-İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben yazılmış ve ekinde İşyeri sahasını gösteren harita mühendisince hazırlanmış ve onaylanmış basit kroki’nin eklendiği ruhsat sorumluları ile Patlayıcı Madde Ateşçilerinin belirtildiği dilekçe.Bu dilekçeyi şirketi temsile tam yetkili yöneticiler veya bu konuda vekil tayin edilen kişiler imzalayacak, bu durumda noter tasdikli vekaletname de eklenecek.02- Şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ile şirkete ait Ticari Sicil gazetesi fotokopisi. (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))03-İşe Dair Belge : Maden İşletme ruhsatı ile İşletme İzni, Redevans ve İş Sözleşmesi ve İnşaat temellerinde kullanılan patlayıcı ruhsatı talebiyle ilgili tapu fotokopisi, Belediyeden verilmiş Yapı Ruhsatı İnşaat İzni v.b… İş Sözleşmesi kullanılan işlerde; taraflar, işin adı ve konusu, sözleşme geçerlilik süresi, işyeri teslim tutanağı noter tasdikli olarak getirilecek. Dilekçeyi veren şirket ile sözleşme yapılan şirketin aynı olması gerekiyor. Eğer sözleşmede “alt yükleniciler kullanılabilir” maddesi varsa, başvuru dilekçesini bu alt yüklenici şirketler yapacak. Bu durumda ana yüklenici şirketle yaptıkları iş sözleşmesi de istenecek.Ayrıca; maden sahalarında patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı-Maden İşleri Genel Müdürlüğünden” alacakları resmi yazı ile Maden sahalarında sözleşmeli olarak çalışan şahıs veya şirketlerde ise; maden işletme ruhsatı sahibinin noterden vereceği Taahhütname.04- Süresi Sona eren İzin Belgesi aslı ile Depo Tespit Tutanağı. (YENİLEMEDE)05- a)Depolama İzin Belgesi -Depo Denetleme Raporu-(Şirket ya da şahsın deposu varsa bizde mevcuttur)b)Depo Muvafakati: (Depo başkasına ait ise ve il dışında ise ayrıca Deponun bulunduğu il Emniyet müdürlüğü ile yazışma yapılacak)06- Patlayıcı Madde Beyannamesi: (Şubemizden alacakları matbu Beyanname doldurulup şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)07-Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu: İzin talebinde bulunan şahıs ve şirketlerde çalışan maden mühendisleri tarafından ihtiyaca göre hazırlanacak ihtiyaç raporu) İhtiyaç raporuna maden mühendisinin diploma ve maden mühendisliği kimlik belgesinin eklenerek, şirket yetkilisinin imzaladığı dilekçe ile şubemize getireceklerdir.08-Vekaletname (noterden): Şahıs veya şirketlerin vekaletname vermeye yetkili kimselerce (yöneticiler gibi), ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerine (şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) verecekleri Noter Vekaletnamesi.09-Noter Taahhütnameleri: Müracaatçı şirket yetkilileri ile şahısların, patlayıcı madde ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerinin (Şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) yapılacak iş ile ilgili Noter Taahhütnameleri. Ruhsat sorumluları ve ateşleyiciler, taahhütnamelerini noterden onaylatılırken 7.maddedeki vekaletname, bu taahhütnameye dayanak gösterilecek. Şirket yetkilileri ise, şirketi temsile ve taahhütname vermeye yetkili olduklarına dair imza sirkülerini dayanak olarak gösterecekler.

10–Ateşleyici Yeterlilik Belgesi: Noter tasdikli ya da aslını getirtmek suretiyle fotokopisi şubemizce de tasdiklenir. Yerüstü patlatmalarında B sınıfı, yeraltı patlatmalarında C-Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olması zorunludur.

11-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ya da noter tasdiklisi, Patlayıcı Maddelerin kullanacağı işyeri sahası (İR: AR: numaraları belirtilecek) ile Riziko adresi; “Faaliyet gösterilen yer”, faaliyetin konusu; “patlayıcı madde nakli ve kullanımı” şeklinde belirtilerek, patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı en az (2) tane araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçlarla nakli sağlanacaktır.)

12- İşyeri Tahkikatı: (İşyerinde patlayıcı madde kullanılmasında asayiş, can ve mal güvenliği bakımından tehlike olup olmadığına dair mahalli zabıta tahkikatı yaptırılır.

Şirket yetkilisi/yetkilileri- Ruhsat sorumlusu ve Ateşçilerin Tahkikat Evrakları

13-Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu-heyet raporu  (Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.) Not: şirket yetkililerinden istenmez, sadece ruhsat sorumluları ve ateşleyiciler verecek

14- Adli Sicil ve arşiv kaydı. (savcılıklardan temin edilir, varsa suç kaydı, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.)

15-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( nüfus cüzdanının aslı görülmesi zorunludur)

16- 5 Adet Resim (Patlayıcı Madde ruhsat sorumluları)

      1 HAFTA 

 

 

    

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

12

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ

1–18 yaşından büyük olmak,2-En az ilkokul mezunu olmak,3-Ateşli silahlar ve/veya4-Patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,5-Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,6-Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,7-Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçl0arla 3713 sayılı Terörle Mücadele                               Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,8-765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,9-Ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,10Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,11-Kısıtlı olmamak şartları aranır.Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;

12-Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)

13-Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,

14-Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği, (İlkokul-Lise_Yüksekokul gibi) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))

15-“Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (ikamet) (şubede  pol-net ortamından alınır.)

16-Yeterlilik belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu,

17-Adli sicil belgesi( suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yâda suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir.) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.)

18-Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı matbu form

(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

(B) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

(C) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.

     1 HAFTA   

13

PATLAYICI MADDE EK İHTİYAÇ BELGESİ

1-Şirket yetkilisi tarafından Ek İhtiyaçla ilgili Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe2-Şirketin maden Mühendisi tarafından hazırlanmış ekinde de maden mühendisine ait tasdikli diploma ve kimlik fotokopisinin eklendiği EK İHTİYAÇ RAPORU.3-İzin Belgesi aslına ek ihtiyaçla ilgili şerh düşülür

1 HAFTA

14

CAN

GÜVENLİĞİ

SEBEBİYLE

SİLAH

TAŞIMA RUHSATI

1-Dilekçe2- Nüfus Cüzdanı Aslı3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi4- Sağlık Kurulu Raporu5- Sabıka kaydı6- 4 adet fotoğraf7 -1 adet yarım kapaklı dosya8- Yaptığı İşle İlgili Belge9- Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Sil.Ruh.İstek Formu

1 HAFTA

15

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA İTHALİNE İZİN VERİLEN

AV MALZEMELERİ İZİN BELGESİ

1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne havale edilmiş, şirket yetkilisi yada şahsın imzaladığı ithal edilecek ürünün ne amaçla ithal edeceğine dair detaylı bilgilerin açıklandığı dilekçe2-İthal edilecek malzemenin Proforma fatura aslı3-Proforma faturanın yeminli bürodan yapılmış Türkçe tercümesi,İthal edilecek malzemenin orijinal katalogu.İthalatçı şirket ise şirkete ait ıslak mühürlü (noter tasdikli) imza sirküsü ile Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi3-şahıs ise nüfus cüzdanı ve ikamet fotokopisi de evraka eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

1 HAFTA

 

 

       

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

Yeni Kayıt :1-Sahiplik belgesi (fatura)2-Uygunluk belgesi3-ÖTV ödeme makbuzu4-Sigorta poliçesi,5-Müracaat formu (2 adet)6-Nüfus cüzdanıDevir :1-Noter satış sözleşmesi2-Nüfus cüzdanı3-Müracaat formu (2 adet)Geçerli muayene ve sigorta poliçesi

4-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri

Nakil :

Kendi adına nakil ise

1-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar

2-Müracaat formu (2 adet)

3-Nüfus cüzdanı

4-Geçerli muayene ve sigorta poliçesi

5-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi,

Devir suretiyle nakil ise,

1-Noter satış sözleşmesi,

2-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar,

3-Müracaat formu (2 adet),

4-Nüfus cüzdanı,

5-Geçerli muayene ve sigorta poliçesi

Hurda :

1-Hurda talep dilekçesi,

2-müracaat formu (2 adet),

3-vergi dairesi ilişik kesme belgesi,

4-motorlu araç tescil ve trafik belgeleri,

5-plakalar,

6-nüfus cüzdanı,

Trafikten Çekme:

1-Trafikten çekme talep dilekçesi,

2-Müracaat formu (2 adet),

3-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi,

4-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri,

5-Plakalar,

6-Nüfus cüzdanı

Belge Yenileme :

1-Müracaat formu (2 adet, araç muayene istasyonundan muayene ve tespit, araç        2-muayene raporu),

3-Muayenehanesi biten motorlu araç trafik belgesi,

4-nüfus cüzdanı

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

2

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

Yeni Kayıt :1-Sürücü sertifikası aslı,2-sağlık raporu aslı,3-adli sicil belgesi aslı( Karayolları Trafik Kanunun 41, 42 ve bu Kanuna Bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81. Maddeleri gereği)4-sürücü belgesi5-harç makbuzu (sınıfına göre),6-sürücü belgesi formu (Ek:18),7-MTSK müracaat formu (onaylı sureti),8-şoförler cemiyetinden alınacak sürücü belgesi dosyası,9-nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C.kimlik no),10-vesikalık fotoğraf (4 adet),11-kan grubunu belirtir belge,

12-Örnek-5 formu (GBT) (İkamet tezkereli yabancılar hariç),

13-öğrenim belgesi

Fark : Yeni kayıttaki tüm belgeler.

Belge Yenileme (Yıpranma, Zayi):

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C.kimlik no),

2-dilekçe,

3-vesikalık fotoğraf (3 adet)

Yabancı Sürücü Belgesi Tebdil :

1-Yabancı sürücü belgesi aslı ve tercümesi (noter veya konsolosluk tasdikli),

2-sağlık raporu aslı

3-adli sicil belgesi aslı(karayolları trafik kanunun 40. Ve bu kanuna bağlı yönetmeliğin 88. Maddesi ve içişleri bakanlığının 155 sayılı genelgesi gereği)

4-sürücü belgesi harç makbuzu (sınıfına göre)

5-sürücü belgesi müracaat formu

6-şoförler cemiyetinden alınacak sürücü belgesi dosyası

7-nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C.kimlik no)

8-vesikalık fotoğraf (4 adet), kan grubunu belirtir belge

9-Örnek-5 formu (GBT) (İkamet tezkereli yabancılar hariç)

İlk Kez Sürücü Belgesi Alacaklar 1 Gün Sonra, Zayi Ve Belge Yenileme Kendi Bürosu İçin 24 Saat, Başka İl/İlçe İse En Geç 3 Gün, Sürücü Kurslarının Mezun Verdiği Dönemler İle Ek Görevlerin Yoğun Olduğu Zamanlarda Bu Süre En Fazla 2 Gün Uzatılabilir.

          

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek–1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER

1-Başvuru dilekçesi2-Vergi levhası fotokopisi3-Sicil gazetesi4-İmza sirküsüTicari faaliyet belgesi1-Başvuru sahibi;2-Oda, Dernek, Vakıf ya da Meslek Birlikleri ise Karar Defterinin fotokopisi3-Etkinliğe katılacak sanatçıların kimlik fotokopileri, (Etkinliğe katılacaklar yabancı ise pasaport fotokopileri veya bilgileri.)3-Etkinliğin yapılacağı yer ile yapılan sözleşme fotokopisi4-Güvenlik şirketiyle yapılan sözleşmenin fotokopisi5-Ücretli ise bilet fotokopisi6-En az (48) saat önceden en büyük Mülki Amire başvuru dilekçesiyle müracaatta bulunmak

 

 

2 GÜN (48 Saat)

2

SİYASİ PARTİ İL-İLÇE TEŞKİLAT KURULUŞ EVRAKLARI

1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı),2-Alındı Belgesi3-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli), Yönetim Kurulundaki Şahıslara Aita) Nüfus Cüzdan Suretib) İkametgâh İlmühaberic) Sabıka KaydıNot. Her evraktan 3’er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra 2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor

  

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

3

2911 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YER TOPLANTILARI

1-Mülki Amirliğe hitaben (7) kişi tarafından imzalanan bildirimi vermek ( Bildirimde toplantının amacı, yeri, tarihi ve saati ile düzenleme kurulunda görev alanların meslek, iş, telefon ve adres bilgileri bulunmalıdır.),2-Düzenleme Kurulundaki şahıslara ait nüfus Cüzdan Suretleri3- İkametgâh belgeleri4-Savcılık  Sabıka kayıtları ,Medeni Haklarını Kullanmaya ehil olduklarına dair beyannameBaşvuru Şartları                                                                                                                                                                             1-18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip en az (7) kişilik düzenleme kurulu oluşturmak, oluşturulan düzenleme kurulu arasından birisi düzenleme kurulu başkanı seçilir.2-Diplomatik Dokunulmazlıkları bulunanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olamazlar.3-Yabancı şahıslların Düzenleme kurulunda görev alması İçişleri Bakanlığı iznine tabidir.4-En az (48) saat önceden mesai saatleri içerisinde Mülki Amirliğe Müracaattabulunmak gereklidir.

 

 

 

 

2-7 GÜN ARASI

4

 

AFİŞ PANKART İZİN MÜRACAATI

1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı2-Yönetim Kurulu Kararı3-Birebir Afiş ÖrneğiPankart İse;Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4’e Renkli ÇıktısıNot. Her evraktan 1’er adet       2-3 GÜN

     

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

5

MATBAA KURULUŞU

1-Doldurulması için Matbaa beyannamesi2-( 2 Adet ) Muhtarlıktan nüfus cüzdan sureti3-( 2 adet )  Muhtarlıktan ikametgâh senedi4- ( 2 Adet )  Kira Kontratı veya Tapu fotokopisiİşletme şirket ise;                                                          1-Tapu Sicil gazetesi bir asıl bir fotokopi,2-İmza sirküleri fotokopisi,3-Muhtarlıktan ikametgah senedi  ( 2 Adet ),4-Varsa Sorumlu Müdürün ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti             1 GÜN

6

SENDİKA KURULUŞU

1-Dilekçe2-Onaylı nüfus cüzdan sureti3- İkametgâh belgesi4-Meslek ve sanat özgeçmişi5-İşyeri belgesi6-Mal bildirim beyanı7-Adli sicil belgesi(2821 Sayılı “Sendikalar Kanunu’nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)8-Okur-yazar belgesi,9-Sendika tüzüğü

 

 

 

 

 

 

5 GÜN

           

    

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

7

RADYO VE TELEVİZYON İLE SÜRELİ YAYINLARIN

( DERGİ GAZETE VB ) SOSYAL ETKİNLİK TALEPLERİ

1-Ayrıntılı dilekçe,2-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin nüfus cüzdan suretleri3-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin ikametgâh belgeleri4-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin Sabıka Kayıtlarını gösterir Adli Sicil belgeleri 2821 Sayılı “Sendikalar Kanunu’nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)5-Şirket adına müracaat ediliyorsa İmza sirküleri fotokopisi6-Etkinliğin yapılacağı yerin güvenliği için Özel Güvenlik Şirketi ile yapılan anlaşma7-Etkinliğin yapılacağı yerin kira sözleşmesi8-Etkinlikte program akışını gösterir bilgiler

 

 

 

 

 

3 GÜN

8

 

 

 

GENEL KURUL SONRASI EVRAKLARI

1-Dilekçe2-Genel kurul tutanağı3-Tüzük değişikliği yapılmış ise yeni tüzük4-Zorunlu organlara seçilenlerin nüfus5-İkamet6-Adli sicil belgesi(2821 Sayılı “Sendikalar Kanunu’nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)7-işyeri belgesi8-Meslek sanat özgeçmişi9-Okur-yazar belgesi                                                                                                         10-Seçim kurulu mazbatası11-İmzalı delege listesi

 

 

 

 

 

3 GÜN

           

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

9

2559 SAYILI KANUNUA

GÖRE DÜZENLENEN

AÇIK VE KAPALI YERDE

YAPILAN KONSER,

ŞENLİK, FESTİVAL,

TANITIM VB. ETKİNLİKLER.

1-En büyük Mülki Amirine hitaben gerçekveya tüzel kişiler tarafından imzalananBildirim vermek.(Bildirimde etkinliğin, amacı,yeri, tarih ve saatini belirtmek),2-Müracaatta bulunan gerçek kişiler ile katılan sanatçıların nüfus cüzdanlarının suretleri, ikametgah belgeleri vermek                                                                                    Başvuru Şartları  :1-En az 48 saat önceden en büyük Mülki Amire bir bildirimle müracaatta bulunmak.2-Düzenlenmek istenen etkinlikte yabancı sanatçılar var ise İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığından müracaat edilerek sakınca olmadığına dair izin almak

 

 

 

 

2-7 GÜN ARASI

10

2911 SK. GÖRE YAPILAN TOPLANTILAR

1-7 Kişilik Düzenleme Kurulu Üyelerinin Tamamının İmzaladığı Konu İli İlgili Bildiri        2-Yönetim Kurulu Kararı, Medeni Hakları Kullanmaya Haizim Evrakı3-Düzenleme Kurulu Üyelerinin İkametgâh4-Nüfus Cüzdan Sureti5-Sabıka Kaydı (Yukarıda bahsi geçen evraklar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu Kanunun 9. ve10. maddeleri ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğinin bildirimin verilmesi ve eklenecek belgeler başlıklı 5. Maddesi ve pvsk nın ek:1 maddesi)6-Kapalı Salon Toplantısı İse7-Toplantının Yapılacağı Yer İle Yapılmış Olan SözleşmeNot. Her evraktan 1’er adet

2-4 GÜN

         

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

11

SİYASİ PARTİLERİN ÜYELERİNE YÖNELİK YAPTIĞI TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER

1-Konu İle İlgili Bildirim2-Yönetim Kurulu KararıNot. Her evraktan 1’er adet

 

1-2 GÜN

12

SİYASİ PARTİLER İMZA STANDI AÇMA İZİN BELGESİ

1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı,2-Yönetim Kurulu Kararı,3-Birebir Afiş Örneği, Pankart İse;4-Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4’e Renkli ÇıktısıNot. Her evraktan 1’er adet          2-3 GÜN

13

SİYASİ PARTİLER SESLİ ANONS İZİN BELGESİ

1-Konu İle İlgili Bildirim2-Yönetim Kurulu Kararı3-Sesli Anonsun Yapılacağı Araç ve PlakalarıNot. Her evraktan 1’er adet        1-2 GÜN

14

SİYASİ PARTİLER ŞÖLEN VE KONSER İZİN BELGESİ

1-Konu İle İlgili Bildirim2-Yönetim Kurulu Kararı3-Etkinliğin Yapılacağı Yer İle Yapılmış Olan Sözleşme4-Etkinliğe Katılacak Olan Şahısların (Sanatçı vb.) Kimlik BilgileriNot. Her evraktan 1’er adet        1-2 GÜN

           

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

15

SİYASİ PARTİLER ATAMA EVRAKLARI (GENEL MERKEZ ATAMALARI)

1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı)2-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)3-Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait :a) Nüfus Cüzdan Suretib) İkametgah İlmühaberic) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP.MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)Not. Her evraktan 3’er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra  2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor

16

SİYASİ PARTİLER ATAMA EVRAKLARI (İSTİFA VE BENZERİ NEDENLERLE BOŞALAN YERLERE YAPILAN ATAMALAR)

1-Yönetim Kurulu Kararı2-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli),Yönetim Kurulundaki Şahıslara Aita) Nüfus Cüzdan Suretib) İkametgâh İlmühaberic) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP.MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)Not. Her evraktan 3’er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra

2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor

17

SİYASİ PARTİLER KONGRE EVRAKLARI

1-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)2-Kongre Divan Tutanağı3-Yönetim Kurulundaki Şahıslara Aita) Nüfus Cüzdan Suretib) İkametgâh İlmühaberic) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP.MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)Not. Her evraktan 3’er adet

İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra

2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor

        

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

18

SİYASİ PARTİLER ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetim Kurulu Çizelgesi, Bildirim YazısıNot. Her evraktan 3’er adet 2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve YargıtayC.Bşsvc.naYazılıyor

19

SENDİKALAR FAALİYET BELGESİ

1-Dilekçe2-Yönetim Kurulu kararı 3 GÜN İÇİNDE TAMAMLANIYOR

20

MAL İKTİSABI

1-Dilekçe2-Yönetim Kurulu kararı

 

3 GÜN

21

 

EMNİYET BİNALARINDA FİLM ÇEKİM VE POLİS ARAÇ GEREÇ MALZEME TALEBİ

1-Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan genel çekim izini2-Çekim taleplerin senaryosu3-Film Çekimi Hizmet ücret makbuzu       4 GÜN

           

        

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

 

UMUMA MUHSUS PASAPORT TANZİMİ

1-Pasaport istek formu                                                                                                           2-Zayi dilekçesi                                                                                                                          3-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                                                     4-4 adet fotoğraf                                                                                                                          5-Harç makbuzu                                                                                                                   6-18 yaşından küçükler için muvafakat name

 

 

1 İŞ GÜNÜ

2

HUSUSİ PASAPORT TANZİMİ

1-Çalışanlar için çalıştıkları kurumdan pasaport istek formu                                                 2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                                                              3-4 adet fotoğraf                                                                                                                 4-Emekliler için emekli oldukları tarihte kadro derecelerini belirten yazı                                                                                                  5-Pasaport istek formu                                                                                                                  6-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                                                        7-4 adet fotoğraf                                                                                                                   8-18 yaşından küçükler için muvafakat name

1 İŞ GÜNÜ

3

 

 

HİZMETE MAHSUS PASAPORT TANZİMİ

1-Yurtdışında görevlendirilecek memurun kurumundan düzenlenecek pasaport istek formu                                                                                                                                    2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                                                                3-4 fotoğraf                                                                                                                              4-18 yaşından küçükler için muvafakat name

 

1 İŞ GÜNÜ

           

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

GEMİ ADAMI CÜZDANI TANZİMİ

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                                                            2-2 adet fotoğraf                                                                                                                         3-STCW belgeleri                                                                                                                               4-Talep formu                                                                                                                        5-18 yaşından küçükler için muvafakat name

1 İŞ GÜNÜ

2

UÇAK MÜRETTEBATI BELGESİ TANZİMİ

1-2 adet fotoğraf                                                                                                                                                   2-UMB formu                                                                                                                             3-Noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi(5286 Sayılı Pasaport Kanunu)

1 İŞ GÜNÜ

3

 

 

TAHDİT VERİ GİRİŞİ VE KALDIRILMASI

1-Mahkeme kararı2-Savcılık ilamı

 

1 İŞ GÜNÜ

 

 

       

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

POMEM MÜRACAATLARI

1-Diploma Fotokopisi,2-KPSS Sonuç Belgesi Aslı Yada Fotokopisi,
3-Askerlik Durum Belgesi,4-4 Adet Fotoğraf

5 DAKİKA

 

 

 

 

 

        

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

YABANCILAR İÇİN UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi—————————-ÖNEMLI NOT—————————–1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2- Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin asli ve vekilin kimlik fotokopisi.            1 GÜN

2

 

YABANCILAR İÇİN ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Yeni tarihli öğrenci belgesi—————————-ÖNEMLI NOT——————————-1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.  

1 GÜN

          

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

3

YABANCILAR İÇİN TURİSTİK AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1- İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Her ay için 1000$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi6-Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Kira Kontratı7- Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C.vatandaşının noterden taahhütnamesi8- İkamet tezkereli bir şahsın yanında kalıyor ise, yanında kaldığı şahsın tezkere fotokopisi ve aslı9- Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi—————————-ÖNEMLI NOT—————————-1-Daha önceden ikamet tezkeresi alinmiş ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez

3-Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir

4- İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir

 

1 GÜN

            


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

4

YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

A-ÖZEL SEKTÖREDE ÇALIŞMA 1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi6-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)7-Şirketin Faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (İçinde bulunduğumuz yıl tarihli olacak.) (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)8-Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)9-Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli aslıB- EV HİZMETLERNDE ÇALIŞMA1-  İkamet Beyanname Formu

2-4 adet vesikalık fotoğraf

3-Pasaportun aslı

4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

5-Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi

6-İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi

C- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA

1-İkamet Beyanname Formu

2-4 adet vesikalık fotoğraf

3 -Pasaportun aslı

4 -Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

5-Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi

6-Kurum  ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

7-A-B-C ——————–ÖNEMLI NOT——————

8-Daha önceden ikamet tezkeresi alinmis ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

9-Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez

10- Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir

11-İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir

1 GÜN

5

T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1- İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı6-T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————–1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir3-T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir

1 GÜN

6

YABANCILARIN ÇIKIŞINA TEMİNEN İKAMET TEZKERESİ

1- İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3 -Pasaportun aslı4-  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)   (2 Adet)—————————-ÖNEMLI NOT——————————–1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir3-İkamet İşlemleri  İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir

1 GÜN

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

7

T.C. VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1- İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5- Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi6- T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT—————————-1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-İlk müracaat işlemlerinde  çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)3- İlk müracaat işlemlerinde  çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.4-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge) 

1 GÜN

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

8

İKAMET TEZKERELİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi6-  Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————–1-Daha önceden ikamet tezkeresi âlinmiş ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı.( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)3-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi          1 GÜN

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

9

T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERSİ

1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi6-Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge )7-Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir—————————-ÖNEMLI NOT———————–1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)3-T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.4-İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba ;

5-Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararı,

6-Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi,

7-Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,

8-Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.

1 GÜN

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKAMETLİ ANNE BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-  İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5- Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi6-Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi7-Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)3- İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

4- İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba ;

5- Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı,( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)

6-Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı,

7-Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı,( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)

8-Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk  belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GÜN

 

11

 

İŞ GÖRÜŞMESİ TİCARET MONTAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1- İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi, Ticaret yada Montaj Amaçlı Vize6-Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge7-Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge8-Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge9-Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge—————————ÖNEMLI NOT————————————:1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

3- İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir

 

1 GÜN

 

12

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi6-Yüksek Öğretim Kurumu  Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmiş ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2- Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)

1 GÜN

 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

13

STAJ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış Staj  Amaçlı Vize6-Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge(Antetli Kağıda).—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

1 GÜN

 

14

 

SPORTİF FAALİYET AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı6-Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem gürmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelgevekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)                        1 GÜN
15

SİRK GÖSTERİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5- Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı  (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge6- Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge7- Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli asılı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge8-Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge9-Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)

 

               1 GÜN
16

HAYMATLOS ISKAT MÜLTECİ VE SIĞINMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-İkamet  tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-  Pasaportu olan şahısların, pasaportun aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisini getirmesi gerekir2- Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi almak isteyen şahısların Muhsine hatun Mah. Çifte Gelinler cad. No:29 Kumkapı/Fatih adresinde bulunan Göç-iltica ve Vatandaşlık Büro Amirliğimizde ki işlemleri bittikten sonra randevu almaları gerekmektedir.

1 GÜN

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

17  

 

 

İKAMET TEZKERESİ

 

ZAYİ –YIPRANMA DEĞİŞİMİ

1- İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5- Zayi’den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.……………….ÖNEMLI NOT————————————:                                                         1-Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı                                2-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi  

 

1 GÜN

18

İKAMET TEZKERESİ KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

1- İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi6-1  Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu 7-Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi ( Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

1 GÜN

            

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

19

İKAMET KISALTMALARI

1- İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5- ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1- Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.2-Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen çalışma izni iptal dilekçesi3-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

1 GÜN

 

 

           

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

20

AKRABA ZİYARETİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-İkamet Beyanname Formu2- 4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Yanında kalacağı şahsın  noterden taahhütnamesi  (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge6-Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi —————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2- Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.3–Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.4- İkamet İşlemleri  İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.

1 GÜN

 

 

          

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

21

MİSAFİR YABANCI ASKERİ PERSONEL

1-İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi(içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

1 GÜN

 

 

           

     

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

22

İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ

1-İkamet Beyanname Formu2- Dilekçe3-Pasaportun aslı4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5- Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1- Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir2- Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.3-Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi4- Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin  aslı ve fotokopisi(içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge5- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

1 GÜN

           

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

23

İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ İKAMET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1- İkamet Beyanname Formu2-Pasaportun aslı3-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)4-Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi5-Adres değişikliğini belirtir Dilekçe—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

1 GÜN

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

24

TEDAVİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1- İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu—————————ÖNEMLI NOT————————————   :1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2- Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez

1 GÜN

          

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

25

İŞ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-  İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3- Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi(içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

1 GÜN

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

26

SİRK GÖSTERİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ

1-  İkamet Beyanname Formu2-4 adet vesikalık fotoğraf3-  Pasaportun aslı4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)5-Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge6-  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge7-Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge8-Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge9- Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge—————————-ÖNEMLI NOT————————————:1- Daha önceden ikamet tezkeresi alinmiş ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.2- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge

1 GÜN

      
Bu sayfa 17131 defa görüntülendi