Çanakça Mahallesi | T.C. Çatalca Kaymakamlığı

Çanakça Mahallesi
18 Ekim 2012 11:20 0 Comments


Muhtar                          : Kasım KOCATÜRK

6Çanakça
Muhtarlık Tel               : (0212) 794 71 00
İlköğretim Okulu Tel  : (0212) 794 74 54

2310 nüfuslu olup Mahalle halkı 1927-1928 yıllarında Bulgaristan’dan 60 hane olarak gelip buradaki Salim Bey çiftliğini satın almışlar ve buraya yerleşmişlerdir. Mahalle, adını Çanakçı Dede Türbesin’den almıştır. Arazinin tarıma uygun olması ve ulaşım sorununun bulunmamasından dolayı devamlı olarak göç almakta ve büyümektedir. Son tespite göre 600 haneye kadar ulaşmıştır. Mahalle halkının % 5 i ticaret %25 i tarım ile geçinmekte, geri kalan % 70 lik bölümü de fabrikalarda çalışmaktadır.  Orman ile ova arasında geçiş bölgesi olduğundan az miktarda ormana sahiptir. Geri kalan kısmı tarım arazisidir. Kırsal kesimde az da olsa avcılık yapılmaktadır. Kamuru deresi mevkii mesire yeri olarak kullanılmaktadır.  İlçeye uzaklığı 14 km olan köyün doğusunda Örcünlü ve Kızılcaali Mahallesi, batısında Karatepe Ormanı, Kuzeyinde Dağyenice , Güneyinde de Kestanelik Mahallesi bulunmaktadır.


Bu sayfa 5533 defa görüntülendi